Praktisch aan de slag

Hapert of stopt uw of jouw levensverhaal of neemt het een
andere wending...

Misschien door een verstandelijke beperking, waardoor u het
gevoel heeft niet mee te kunnen komen.

Misschien door een psychiatrisch probleem waarmee u
uitbehandeld bent maar toch nog belemmering ondervind in
uw dagelijks leven.

Misschien door psychosociale moeilijkheden waardoor het
leven soms in-gewikkeld kan zijn.

Graag wil ik dan voor u en/of jou een steun zijn.
Soms helpt dan een gesprek, soms helpt stilte en soms helpt
het om actie te ondernemen!

Het kan dan gaan om steun op het gebied van:

• School
• werk
• Huisvesting
• Geloofsvragen
• Administratie bijhouden
• Rondkomen
• Schulden oplossen
• Omgaan met uw of jouw moeite,probleen, beperking
• Relaties aangaan en onderhouden
• Structuur leren aanbrengen in de dag
• Begeleiden bij het proces van (door) verwijzen naar andere organisaties
• Ondersteuning bieden bij het leven van alle dag. leren inkopen te doen, eten koken, huis schoon te houden
• Bemiddelen in contacten met derden of instanties
• Verpleegkundige zorg