Hulp en/of zorg

Werkwijze:

De hulp en zorg richt zich op uw of jouw vraag. Hieronder heb ik kort beschreven hoe dit inhoudt gegeven kan worden;

Narratieve coaching

Narratief betekent het levensverhaal. Problemen worden in een beeld gegoten en van daaruit gaan we kijken wat deze zorgen voor uitwerking hebben in je levensverhaal. Van daaruit ga je het verhaal van je leven 'her' schrijven. Om zo van je zorgen je kracht en levensvreugde te maken.

Oplossingsgericht werken

We gaan samen kijken naar momenten dat het probleem er minder of helemaal niet is. Deze momenten gaan we uitvergroten zodat je zo je problemen de baas kunt worden.

 Contextuele hulpverlening

Problemen kunnen ontstaan in relaties. Misschien door de rol in je gezin van herkomst, misschien door aangeleerde patronen om te kunnen leven. Het is goed om eens via deze weg te kijken naar steeds terugkerende problemen.

 Pastoraat

Voor mij is Jezus Christus de deur van hoop. Hoop op een vreugdevol leven. Vanuit deze gedachte wil ik samen met u en jou op reis in uw of jouw proces van herstel.

Praktisch

Samen de handen uit de mouwen om gesprekken in het leven om te zetten in akties . Samen naar de winkel gaan om te leren met geld om te gaan, samen eten koken door zo gezonde levenstijlen te ontdekken en zo nog vele andere voorbeelden

 Spel; Educatie

Tijdens gesprekken gebruik ik zo nu en dan de eigen gemaakte educatieve bordspelen. Te denken valt aan het Woorden Begrip Spel. Woorden kijgen betekenis. Of het Potje Genderen. Waar het gaat om inzicht te krijgen in het mannelijke en vrouwelijke in ons. Het gespreksladderspel helpt het gesprek op gang te brengen omtrent moeilijke onderwerpen of conflicten binnen mmunicatie.

Bewindvoerder/Mentor

Als maatschappelijk werker kan ik u en jou helpen met het ordenen van de administratie en dit in een budget terug laten komen om zo inzicht te geven in de inkomsten en uitgaven die zorgen voor een gezond financieel overzicht. Mochten er schulden zijn dan kan het minnelijke traject worden ingezet. Indien nodig zal contact gezocht worden met andere instantieszoals de KBNL enof bewindvoerders. De Wolkom kan zelf ook bewindvoering en mentorschap uitoefenen indien wenselijk is.

Verpleegkunde

Via thuiszorg Dichtbij, gevestigd in Groningen kan De Wolkom verpleegkundige zorg bieden en indicatie stellen.