Kwaliteit

Kwaliteit leveren; Verpleegkunde versus
Maatschappelijk Werk

Verpleegkunde en Maatschappelijk Werk zijn 2 beroepen die elkaar
ontmoeten. 
Op dit snijvlak kunt u De Wolkom vinden.

Waar bij aangesloten:

- KIWA gecertificeerd en geregistreerd bij kwaliteitsregister V&VN
voor keurmerk zzper in de zorg
- Big (Beroepen Individuele gezondheidszorg):
geregistreerd Verpleegkunde
- Cooperatie Dichtbij: thuiszorg Dichtbij (ZVW Verpleegkundige
opdrachten)
- BPSW (Beroepsvereniging Sociaal Werkers): lidmaatschap
maatschappelijk werk 
- Contractering gemeente Sud West Fryslân , 8KTD Achtkarspelen
en Tytsjersteradiel: WMO specialistische begeleiding indi./groep,
particiaptie
- Gunnig Thuisplus voor geheel Friesland inzake van begeleid
wonen naar thuiswonen

- ECKG (Expertische Centrum Klacht en Gezondheidsrecht)
- De Geschillencommissie
- VVAA verzekerd voor zorg
en welzijn: BAV (BeroepsAansprakelijkheidsVerzekering)

Kwaliteit leveren, als u of jij een kennismaking heeft met
De Wolkom dan zal tijdens het gesprek informatie gegeven
worden over:

- Zelfredzaamheidsplan (wensen en vragen waar we aan gaan werken)
- Rapportage (aantekening hoe we werken aan wensen - doelen)
- Evaluatie
- Bereikbaarheid en vervanging
- Privacy Regelement
- Klachten Regelement en formulier