Activiteiten

PITstop training:

Het is een PITstop training van 9 keer, eens in de week, met onderwerpen die bijna elk mens tegenkomt, als je verlies hebt geleden. Het is een groep die zich niet alleen richt op het beleven van het verlies. De groep is er ook op gericht om op weg te gaan naar een toekomstperspectief, ofwel naar zingeving. We gaan samen op zoek naar hoe het gewenste levensverhaal meer invloed krijgt in het dagelijks leven. Het verlies is niet alleen gericht op het missen van een dierbare. Het kan ook zijn dat iemand buiten de maatschappij staat doordat hij of zij werkeloos is of een uitkering heeft. Maar het kan ook zo zijn dat er een verlies is omdat het moederschap en vaderschap is ontnomen door instanties. Andere verliezen kunnen te maken hebben met bijvoorbeeld echtscheiding, een miskraam, detentie, niet alles meer kunnen door lichamelijke-, verstandelijke- of psychische beperking.

Geldkwestie cursus

Rentmeesterschap, een oud woord dat aangeeft hoe wij het beste met ons geld om kunnen gaan. Vanuit Bijbelse principes wordt familie Wending gevolgd met het maken van een budget plan en de uitvoering daarvan. We gaan het hebben over inkomen, sparen, uitgeven, schulden, advies vragen, investeren en hoe je rond kunt komen als men de kinderen niet te kort wil doen. Thuis kunt u of jij zelf aan de slag. Er is nazorg mogelijk.

Prioworkshop

Prio staat voor Prioriteiten. Prioriteiten stellen kan soms moeilijk zijn. U of jij kunt misschien moeite hebben met plannen, of ordenen. Dit door de chaos in uw of jouw hoofd. Of het kan zijn dat u of jij passief bent doordat er te vaak gezegd is dat je niets kunt. Dan raak je verlamd en komt er niets meer uit je handen. Samen gaan we aan de slag om de structuur op te pakken door prioriteiten in je dag aan te brengen.

Bordspellen bijeenkomsten:

Tijdens de PITstop training is het idee geboren. Het ganzenbord spel kent vele plaatjes, waarbij ik vragen heb gemaakt, waardoor de cursus informeel begon met openingen om te praten over het verhaal wat vast loopt.

Enkele bordspellen en kaartspellen, gemaakt door De Wolkom, zijn tijdens bijeenkomsten te spelen. De spellen zijn gemaakt voor ondersteuning tijdens hulpverlening. Maar ook voor gebruik tijdens intervisie of supervisie. U kunt tijdens samengestelde bijeenkomsten de Spellen uit proberen en de spellen kopen bij De Wolkom. Contact voor meer informatie!

Het Genderie Spel

Gender; het mannelijke en vrouwelijke in ons. Zijn we ons hiervan bewust? Weten we dat we Schepselen zijn met eigen eigenaardigheden? En hoe gaan we als verschillende seksen met elkaar om? Wat als je zo gekwetst, zelfs misbruikt bent?
Het potje genderen helpt in gesprek te gaan over de verschillende eigenschappen van de mens, waardoor er openheid kan ontstaan verder te kunnen gaan in het leven.

Het Woorden begrip Spel

Er zijn soms zaken in ons leven die ons beheersen en als iemand dan een vraag hierover stelt is het stil. Wat hierop te antwoorden? Laat staan in beweging te komen om er wat aan te doen? Dan is er het Woorden begrip spel dat aanmoedigd n.a.v een positieve werkvraag het antwoord aan de hand van letters te geven. Met deze antwoorden kun je vervolgens aan de slag.

Het gespreksladder Spel

Op een groot vinyl doek wat een keuekentafel kan beslaan, kan het spel worden uitgerold en de vragen kaartjes met de gekleurde trapjes worden uitgestald. Verschillende vragen uit verschillende methodieken zorgen voor een gesprek uit verschillende invalshoeken. Maximaal 6 deelnemers en evt spelbegeleider.
Laat je overhalen het gesprek op gang te brengen over vraagstukken, over moeiten, over oplossingen, over je verhaal te kunnen vertellen, over wat je levensvisie is en hoe je deze wilt uitdragen.