Prijzen

Prijzen:

Voor hulp / begeleiding vanuit WLZ - WMO via
zorgkantoor - gemeente:
Dit kan door PGB of als gecontracteerd
zorgaanbieder.

Verpleegkundie zorg nodig vanuit ZVW, indicatie
stelling via thuiszorg Dichtbij
zal verwerkt worden door zorgverzeraar waar u of jij
lid van bent

 Mocht u of jij niet voor bovenstaande in
aanmerking kunnen komen maar wel wil
deelnemen dan zijn de prijzen per onderdeel:

Praktisch aan de slag

(ook inbegrepen een één op één gesprek)

Ondersteuning per uur; prijs in overleg. 

Het één op één gesprek is per uur.
Prijs in overleg

Schrijf activiteiten

De Week van het Schrijven € 3,00 meenemen.

PITstop training

9 keer van elk twee uur.
De doe activiteit wordt ter plaatse bekeken.

Geldkwestie cursus

6 keer van elk twee uur, hierbij zit één
nazorggesprek.

Meer gesprekken is € 15,00 per gesprek van een uur

Prio workshop 

6 keer van elk twee uur € 90,00

Pressentatie over methodes zoals narratief werken of
bepaalde onderwerpen zoals homoseksualiteit;

In overleg +reiskosten

Aanmelden

Stuur een bericht via het contact formulier. Noteer de activiteit waar u of jij belangstelling voor hebt. En vermeld daarna de inhoud van je bericht. Misschien wil jij je aanmelden, een vraag stellen, info opvragen. Vermeld je email adres en evt telefoon nummer. Als je een activiteit wilt doen wat niet in de agenda staat, neem even contact met me op. Er kan vast iets worden geregeld.

Contact

Voor de één op één gesprekken kan ik naar u of jou toekomen.Voor deze gesprekken geldt dat er binnen 24 uur afgezegd dient te worden anders worden de kosten van het gesprek wel in rekening gebracht.

Voor de cursus, traningen en workshop is de cursus locatie in Garyp, tussen Leeuwarden en Drachten. Als jij je hebt aangemeld en het geld is gestort dan stuur ik je routebeschrijving en adres. Mochten er meer mensen elders vandaan komen dan kan gezocht worden naar een andere loctie. Telefonisch ben ik te bereiken op 06 339 35 664. Als u uw naam en telefoon inspreekt, dan bel ik terug.