Privacy, geheimhouding en overeenkomst

Privacy regelement

Geheimhouding

Verwerkingsovereenkomst

Modelovereenkomst

Via de AVG (wet ter bescherming van ons
persoonsgegevens)
komen verschillende zaken naar voren die we goed
moeten regelen.

Als u een dienst van ons afneemt dan zult u niets ondertekenen zonder dat u het privacy regelement hebt kunnen lezen, die De Wolkom bij eerste kennismaking u in infobrochure geeft.

Evenzo is elke zorgverlener die bij u komt namens De Wolkom verplicht een geheimhoudings overeenkomst te tekenen.

Een andere overeenkomst is de verwerkingsovereenkomst, wat niet alleen clienten aangaat maar ook organisaties waarmee De Wolkom samenwerkt, ten behoeve van het uitvoeren van taken waarbij persoonsgegevens nodig zijn zoals waar u woont, wat uw telefoon is of email, alleen die gegevens die nodig zijn voor de zorg en begeleiding client.

De modelovereemkomst hebben we ook nog, dit is via gestelde indicaties vanuit gemeenten, zorgkantoren een overzicht van welke uren u zorg enof begeleiding krijgt. En hoeveel en hoe dit wordt uitbetaald. De zorgverlener krijgt kopy van deze en al de andere overeenkomsten.

Opgemerkt dient te worden dat op deze website geen persoonsgegevens zullen worden geplaatst. De website is voor u die wil weten wat De Wolkom doet. U kunt reageren via email of telefoon bij menu contacten. De email van De Wolkom wordt beveiligd door Zivver zodat emails versleuteld kunnen worden verstuurd en ook met Norton Virusscan.